“Οι ετήσιες επενδύσεις
μας στην
έρευνα
αντιστοιχούν στο
10%του κύκλου εργασιών.”

Για εμάς, εξέλιξη σημαίνει έρευνα. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, με πολυετή εμπειρία εργάζονται με αφοσίωση στην ανάπτυξη νέων γενόσημων προϊόντων για να εδραιώσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της RAFARM στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Οι ερευνητές μας, σε κάθε φάση του έργου τους, εφαρμόζουν με απόλυτη προσοχή και φροντίδα τις διεθνείς νόρμες στις οποίες περιλαμβάνονται: η επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών δραστικών ουσιών, η παραγωγή παρτίδων εργαστηριακής και βιομηχανικής κλίμακας, η ανάπτυξη και επικύρωση των εφαρμοσμένων αναλυτικών μεθόδων και η εκπόνηση μελετών σταθερότητας.

Οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με παγκόσμιου κύρους CROs (Contract Research Organizations).

Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η δημιουργία πολλών Τεχνικών Φακέλων σε απόλυτη συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (state-of-the-art), οι οποίοι κατατίθενται από τη RAFARM και από συνεργαζόμενες εταιρείες σε όλον τον κόσμο, στις Αρχές κάθε κράτους, για να αποκτήσουν άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Εκτός από τις δικές της ανεξάρτητες ερευνητικές δραστηριότητες, η RAFARM συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Αθηνών, Πάτρας, Κρήτης, Ιωαννίνων) σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, από τα μέσα της δεκαετίας του '90.

Οι ετήσιες επενδύσεις μας στην έρευνα είναι περίπου το 10% του κύκλου εργασιών.

footerlogo Πνευματικά δικαιώματα Rafarm Α.Ε. © 2014
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Πολιτική Απορρήτου